زمینه های علمی و تحقیقاتی مورد علاقه
 • استاندارد سازی و استقرار سیستم های مدیریت کیفیت در صنایع فلزی، آموزش و تائید صلاحیت اشخاص
 • تکنولوژی های جدید در زمینه جوشکاری، بازرسی فنی، آزمایش های غیر مخرب و ساخت و برپائی سازه های فولادی
 •  سیستم دهی آموزش، تائید صلاحیت  و صدور  گواهینامه اشخاص، محصول و سیستم ها
 • مشاوره و عارضه یابی کارخانجات سازنده سازه های فولادی
 • تضمین کیفیت و بازرسی فنی ساخت و برپائی سازه های فولادی
نقاط قوت کاری
 •  توانایی حل خلاق مسائل
 •  توانایی مدیریتی سطح بالا
 •  درک مسائل پیچیده
 • توانایی دیدن همه امکانات و احتمالات موجود
 •  میل و انگیزه زیاد برای موفق شدن
 •  اخلاق کاری قوی و تعریف معیارهای سطح بالا
 •  توانایی ایجاد سیستم ها و الگوها برای رسیدن به اهداف
 •  شجاعت شروع کار و حرکت به سوی هدف
 •  تصمیم گیری منطقی
 •  راحت بودن با تکنولوژی
سرگرمی ها و علایق شخصی
 •  ورزش های مورد علاقه : شطرنج- فوتبال
 •  مطالعه کتب مدیریت کیفیت، تکنولوژی و انگیزشی
 •  عارضه یابی سیستم ها و بهبود فرایندها
 •  تشکیل، رهبری و هدایت گروه های کاری و علمی در قالب شخص اول و شخص دوم گروه
 •  بازنگری مسیرهای منتهی به شکست و تحلیل مسیر جایگزین برای موفقیت