بیش از 1500 ساعت آموزش های حرفه ای درقالب بیش از 30 دوره کوتاه و بلند مدت از جمله:
بازرسی سازه های فولادی ساختمانی- 1394- مدرس مهندس رابرت شاو مرکز تکنولوژی سازه های فولادی آمریکا
بازرسی خرید، نصب و برپائی اتصالات پیچ و مهره ای- 1395- مدرس مهندس رابرت شاو مرکز تکنولوژی سازه های فولادی آمریکا