1. مدیر نمونه جوان کشور (بخش کنترل کیفیت)- خانه صنعت و معدن جوانان 1388
2. مدیر نمونه جوان ایران - سازمان توسعه همکاری های اقتصادی سازمان ملل متحد 1388
3. مدیر نمونه جوان استان اصفهان(بخش کنترل کیفیت)- خانه صنعت و معدن جوانان استان اصفهان 1388
4. لوح تقدیر جایزه ملی مهندس سادات- بخش تدوین و ترویج استانداردهای ملی 1390
5. لوح تقدیر انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران در زمینه تدوین استانداردهای ملی
6. لوح تقدیر اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان در زمینه تدوین استانداردهای ملی
7. لوح تقدیر سازمان ملی استاندارد ایران در زمینه تدوین استانداردهای ملی
8. پایان نامه برتر کشور در سال 1392 منتخب اولین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب
9. رتبه یک آزمون کنکور ورودی مقطع کارشناسی ارشد- متالورژی جوشکاری
10. رتبه یک آزمون کنکور ورودی مقطع دکتری- مدیریت تکنولوژی